Adresa fondu

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
Bratislava 811 08

Deadline na podanie

VÝZVA 2021 ZATIAĽ
NEOTVORENÁ

Referent výzvy

Róbert Špoták
robert.spotak @fpu.sk
02/593 24 255

- volať je možné v časoch:
PO – ŠT: 13:00 - 15:00
PI: 13:00 - 14:00

Dôležité a praktické informácie

Špecifikácia požiadaviek pre 1.6.3
STRANA 225: Špecifikácia požiadaviek.pdf
- vysvetlenie používaných pojmov
- tech. špecifikácia a pokyny k špecifickým prílohám
- Špecifikácia Game / Art / Tech dizajn dokumentov
- Prehľad predkladaných dokumentov
- Nežiadúce konanie

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021
Štruktúra podpornej činnosti 2021.pdf
- s. 78 - Tvorba multimediálneho diela (1.6.3)
- s. 210 -  Oprávnené a neoprávnené výdavky
- s. 215 -  Typológia výstupov projektov

Príručka pre vecné vyúčtovanie projektu z roku 2020
Vecne vyuctovanie.pdf

Zásady posytnutia finančných prostriedkov
Zasady poskytovania.pdf

Odporúčania pre prijímateľa (ak vám bola udelená dotácia)
Odporúčania pre prijímateľa

FPU FAQ
Často kladené otázky žiadateľov

Ukážky dizajn dokumentov

Databáza žiadostí zo všetkých podprogramov FPU

- Stránka s databázou
- cez databázu je možné vyhľadávať úspešné aj zamietnuté žiadosti zo všetkých ročníkov a fáz 1.3.6
- databáza obsahuje základné informácie aj stručné popisy všetkých žiadostí, dostupné k nahliadnutiu
- 1.6.3 žiadosti sa obvykle nachádzajú v každom roku vo výzve č. 10.

Logá FPU a ich použitie

Úspešný žiadateľ je povinný deklarovať podporu Fondu na podporu umenia a uvádzať vo svojom diele aj logá fondu.
Okrem loga odporúčame použiť aj formulku: "Supported by Slovak Arts Council"
- Logá FPU (SK verzie)
-
Logá FPU (ENG verzie)
- manuál pre vizuálnu identitu FPU