FPU 2019 - 1.6.3 cheatsheet

 

Adresa
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
Bratislava 811 08

 

Deadline na podanie
23.3. – 20.4. 2020
elektronicky do 15:00
poštou do 00:00

 

Referent výzvy
Róbert Špoták
robert.spotak @fpu.sk

02/593 24 255
PO – ŠT: 13:00 - 15:00
PI: 13:00 - 14:00

Verejné prezentácie a videá
Výzva 1.6.3, 2019 | Róbert Špoták a Marián Ferko (video)
Verejna prezentacia 1.6.3 (19.2.2019).pdf
Výzva 1.6.3, 2018 | Róbert Špoták a Marián Ferko (video)

Výsledky výzvy z roku 2019
Fáza A (štipendium)
Fáza B (vertical slice)
Fáza C (beta final)

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2020
Štruktúra podpornej činnosti 2020.pdf
- s. 73 - Tvorba multimediálneho diela (1.6.3)
- s. 189 -  oprávnené a neoprávnené výdavky
- s. 196 -  typológia výstupov projektov
- s. 206 – špecifikácia požiadaviek pre 1.6.3

Špecifikácia požiadaviek pre 1.6.3
Špecifikácia požiadaviek.pdf (zatiaľ naktualizované pre 2020)
- vysvetlenie používaných pojmov
- tech. špecifikácia a pokyny k špecifickým prílohám
- Špecifikácia Game / Art / Tech dizajn dokumentov
- Prehľad predkladaných dokumentov na nosiči
- Nežiadúce konanie

Ukážky dokumentov
Blood Will be Spilled - ADD.pdf
Blood Will be Spilled - GDD.pdf
Blood Will be Spilled - TDD.pdf

My netvory - ADD.pdf
My netvory - GDD + TDD.pdf

Time plan.xlsx

Príručka pre vecné vyúčtovanie projektu z roku 2018
Vecne vyuctovanie.pdf

Zásady posytnutia finančných prostriedkov
Zasady poskytovania.pdf

FPU FAQ
Často kladené otázky žiadateľov