FPU 2019 - 1.6.3 cheatsheet

 

Adresa
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
Bratislava 811 08

 

Deadline na podanie
17.4. – 4.5. 2020
elektronicky do 15:00
poštou do 00:00

 

Referent výzvy
Róbert Špoták
robert.spotak @fpu.sk

02/593 24 255
PO – ŠT: 13:00 - 15:00
PI: 13:00 - 14:00

 

Verejné prezentácie a videá
- Vyhodnotenie 1.6.3 2019 | Marián Ferko (video)
Výzva 1.6.3, 2019 | Róbert Špoták a Marián Ferko (video)
Verejna prezentacia 1.6.3 (19.2.2019).pdf
Výzva 1.6.3, 2018 | Róbert Špoták a Marián Ferko (video)

Výsledky výziev (2017 - 2019)
2019 Fáza A (štipendium)
- 2019 Fáza B (vertical slice)
2019 Fáza C (beta final)
- 2018 Fáza A (štipendium)
- 2018 Fáza B (vertical slice)
- 2018 Fáza C (beta final)
- 2017 Fáza A (štipendium)
- 2017 Fáza B (vertical slice)
- 2017 Fáza C (beta final)

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2020
Štruktúra podpornej činnosti 2020.pdf
- s. 73 - Tvorba multimediálneho diela (1.6.3)
- s. 188 -  Oprávnené a neoprávnené výdavky
- s. 195 -  Typológia výstupov projektov
- s. 205 – Špecifikácia požiadaviek pre 1.6.3

Špecifikácia požiadaviek pre 1.6.3
STRANA 205: Špecifikácia požiadaviek.pdf
- vysvetlenie používaných pojmov
- tech. špecifikácia a pokyny k špecifickým prílohám
- Špecifikácia Game / Art / Tech dizajn dokumentov
- Prehľad predkladaných dokumentov
- Nežiadúce konanie

Ukážky dokumentov
Blood Will be Spilled - ADD.pdf
Blood Will be Spilled - GDD.pdf
Blood Will be Spilled - TDD.pdf

My netvory - ADD.pdf
My netvory - GDD + TDD.pdf

Time plan.xlsx

Príručka pre vecné vyúčtovanie projektu z roku 2019
Vecne vyuctovanie.pdf

Zásady posytnutia finančných prostriedkov
Zasady poskytovania.pdf

Odporúčania pre prijímateľa (ak vám dola udelená dotácia)
Odporúčania pre prijímateľa

FPU FAQ
Často kladené otázky žiadateľov

Logá FPU
Logá FPU (SK verzie)
Logá FPU (ENG verzie)