Návšteva zahraničných podujatí 2020

Deadline: 1. október 2019

Uchádzači budú informovaní o ďalšom postupe do konca roka 2019.

SGDA usiluje celoročne prostredníctvom svojich aktivít o profesijný rozvoj slovenských herných vývojárov a priemyslu a pracuje na ich nepretržitom zviditeľňovaní vo svete. Za týmto účelom umožňuje asociácia vďaka vycestovanie na podujatia v zahraničí domácim tvorcom za zvýhodnených podmienok . Tí môžu svoju tvorbu efektívne propagovať a vystavovať, získať investorov, nových spolupracovníkov alebo dôležitú odbornú odozvu a cenné skúsenosti od ďalších profesionálov. Pre rok 2020 plánujeme čo najsystematickejšiu podporu a komplexné pokrytie čo najväčšieho množstva podujatí pre domácich tvorcov. V rámci podpory prezentácie v zahraničí bude SGDA pokrývať náklady na vstupenky a ubytovanie na podujatia odohrávajúce sa v roku 2020.

Podmienky:
1) Uchádzať o podporu na vycestovanie do zahraničia sa môže každý vývojár, ktorý aktuálne pracuje na novej hre alebo v poslednom roku hru vydal.
2) Uchádzači musia byť ochotní uhradiť si cestovné náklady na podujatia sami.
3) Pokiaľ nemá podujatie oznámený riadny termín ďalšieho ročníka, uveďte ho aspoň orientačně, na základe predošlého.
4) Registrácia nezaručuje automatickú garanciu preplatenia nákladov. V prípade otázok nás môžete kontaktovať mailom na maros.brojo@sgda.sk

Mobility pre vývojárov 2020
Uveďte link určený na nákup vstupenky a koľko bude vstupenka stáť.
Pokúste sa čo najpresnejšie uviesť kde budete ubytovani a koľko bude ubytovanie stáť.
Pokúste sa čo najpresnejšie napísať aké aktivity plánujete na podujatí a za akým účelom ho plánujete navštíviť.