Slovenská hra roka – nominácie

Deadline: 30. 3. 2019

Tvorba hier má na Slovensku dlhoročnú históriu siahajúcu do dôb diernych štítkov a sálových počítačov. Dnes zamestnáva kreatívne odvetvie tvorby hier viac ako 500 profesionálov a takmer 30 spoločností generuje obrat vyšší ako 35 miliónov eur. Doteraz boli vytvorené stovky hier pre všetky existujúce aj dnes už neexistujúce platformy. Preto je na čase začať ich oceňovať.

Tento rok chceme opäť otočiť reflektor na samotných autorov a ich diela. Tento rok chceme oceniť najlepších. A preto organizujeme druhé odovzdávanie cien Slovak Game Awards.

Kategórie
– Najlepšia Slovenská hra roka
– Najlepší vizuálny dizajn
– Najlepší game dizajn
– Najlepší debut

Pravidlá
1. Dielo musí byť vytvorené spoločnosťou sídliacou na Slovensku
2. Dielo bolo vydané počas kalendárneho roka 2018 / spustené k dátumu 31.12.2018 (nemôže ísť o port z inej platformy)
3. Dielo musí byť sprístupnené verejnosti v priebehu kalendárneho roka 2018
4. Dielo musí byť autormi vyhlásené za dokončené (vývoj môže ďalej prebiehať formou pravidelných a nepravidelných updatov, , resp. DLC)
5. Dielo nesmie byť primárne vytvorené za reklamným / propagačným účelom

Vyhlásenie víťazov prebehne na festivale Game Days v Trnave, 1. 6. o 20:00.

Slovenská hra roka 2018
Rozsah maximálne 4 vety.
Uviesť môžete prípadne aj web, Steam page alebo Facebook fanpage.