Slovenská hra roka 2020 - prihláška

Tvorba hier má na Slovensku dlhoročnú históriu siahajúcu do dôb diernych štítkov a sálových počítačov. Dnes zamestnáva kreatívne odvetvie tvorby hier tamer 900 profesionálov a vyše 60 spoločností generuje obrat vyšší ako 72 miliónov eur. Doteraz boli vytvorené stovky hier pre všetky existujúce aj dnes už neexistujúce platformy. Preto je na čase ich oceňovať.

Tento rok chceme opäť otočiť reflektor na samotných autorov a ich diela a opäť oceniť tých najlepších. A preto organizujeme štvrté odovzdávanie cien Slovenská hra roka. Vyhlásenie víťazov prebehne na festivale Game Days v Košiciach, ktorý sa bude konať v novembri 2021.

(deadline 9. 7. 2021)

Kategórie
- Slovenská hra roka
- Cena hráčov Sector.sk
- Najlepší vizuálny dizajn
- Najlepší zvukový dizajn a hudba
- Najlepší game dizajn
- Najlepší debut
- Najlepšia PC/konzolová hra
- Najlepšia mobilná hra
- Iný pohľad

 

Kontakt
Maroš Brojo
maros.brojo@sgda.sk
+421 904 979 440

Pravidlá
1. Dielo musí byť vytvorené spoločnosťou sídliacou na Slovensku alebo autormi s trvalým pobytom na Slovensku
2. Dielo bolo vydané počas kalendárneho roka 2020 / spustené k dátumu 31.12.2020 (nemôže ísť o port z inej platformy)
3. Dielo musí byť sprístupnené verejnosti v priebehu kalendárneho roka 2020
4. Dielo môže byť vydané aj vo forme Early Access alebo soft-launch (budú brané ako plnohodnotné dielo a v budúcnosti sa už po vydaní nemôžu znova prihlásiť)
5. Dielo nesmie byť primárne vytvorené za reklamným / propagačným účelom
6. Dielo nie je hazardného, pornografického charakteru a svojim obsahom neporušuje zákony Slovenskej republiky, prípadne nešíri posolstvo neznášanlivosti voči marginalizovaným skupinám v spoločnosti