Website Hemisféra

Hľadáme seniorného komunikatívneho a kreatívneho človeka, ktorý zastreší komplexnú organizáciu denných detských táborov v 4 mestách na Slovensku počas letných prázdnin a neskôr zastreší iné projekty v rámci portfólia aktivít a produktov združenia.
Hľadáme organizačne veľmi zdatného človeka, ktorý má skúsenosť s projektovým riadením a vedením tímov, vie systematicky a samostatne pracovať na výzvach a rozumie finančnému hospodáreniu.

Motivovaného manažéra/manažérku s nadšením pre vzdelávanie detí a mládeže, ktorý/á má záujem viesť dlhoročný projekt a ovplyvniť jeho rozvoj.

Pracovná náplň:
zodpovednosť za chod denného tábora (deti 9-15 rokov) a iných projektov
vedenie a kontrola tímu (na tábore tím animátorov a lektorov)
komunikácia s rodičmi, dodávateľmi, vedením
aktívna účasť na aktivitách a projektoch združenia
kontrola zásob a materiálu, administratíva

Popis pracovného miesta:
Projektový manažér riadi, zabezpečuje, organizuje a zodpovedá za celý projekt táborov v mestách Bratislava, Žilina, Prešov, Košice. Vyberá, školí a vedie tím cca 40 animátorov a lektorov. Hospodári s prideleným rozpočtom, stará sa o materiálne zásobovanie. Komunikuje s partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi. Spolupracuje na marketingu a propagácii. Má možnosť kreatívne ovplyvniť plánovanie a realizáciu projektu.

full-time práca na živnosť
flexibilný pracovný čas
možnosť odborného rastu
hodinová odmena: 9€ – 14€ (výška odmeny záleží od predchádzajúcich skúseností)
nástup: ASAP
pozícia nie je vhodná pre absolventa

Naše očakávania:
– prax v projektovom riadení min. 2 roky
– skúsenosť s riadením ľudí
– schopnosť prezentovať
– komunikácia na profesionálnej úrovni
– analytické myslenie
– proaktívny prístup
– schopnosť pracovať pod tlakom
– časová flexibilita
– príprava a realizácia interných školení
– práca s internými toolmi
– pravidelný reporting – príprava a vyhodnotenie
– znalosť Google Drive, Google Docs, Google Sheets
– vodičský preukaz

Výhody a benefity:
– práca aj z domu
– možnosť profesného rastu
– bezplatná účasť na vzdelávacích projektoch podľa vlastného výberu
– možnosť zapojiť sa do vzdelávania v tíme lektorov (extra odmena)
– firemný počítač, firemný telefón + paušál
– zľava na vzdelávacie produkty pre rodinných príslušníkov

To apply for this job email your details to jobs@gamecraft.sk