Slovak Game Developers Association dlhodobo usiluje o rozvoj, propagáciu a uznanie slovenského videoherného priemyslu a snaží sa pomôcť vývojárom všetkými dostupnými prostriedkami. Teraz môžete pomôcť aj vy poukázaním dvoch percent z dane. Aj vďaka vášmu záujmu budeme môcť ďalej rozvíjať všetky tieto a ďalšie aktivity aj v roku 2024.

Záleží vám na tom ako sa vyvíja videoherná komunita na Slovensku? Zaujímajú vás odborné prednášky o tvorbe hier? Radi navštevujete herné konferencie a festivaly? Hľadáte možnosti finančnej podpory pre svoj projekt? Záleží vám na zviditeľnení našej tvorby v zahraničí alebo je pre vás dôležitá história našich hier? Vďaka Slovak Game Developers Association môžete už niekoľko rokov chodiť na prednášky herných vývojárov v Bratislave a Košiciach, hľadať na našej stránke pracovné ponuky, žiadať finančnú podporu na svoju hru vo Fonde na podporu umenia, navštevovať Game Days, sledovať vďaka každoročnému  monitoringu vývojárov a vydávaniu brožúry vývoj herného priemyslu na Slovensku (plus desiatky ďalších aktivít).

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

 

AKO POSTUPOVAŤ AKO ZAMESTNANEC
1.
V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.

2. Tiež ho požiadajte o Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si môžete vypočítať, akú sumu vaše 2% (resp. 3% – pozri nižšie) predstavujú.

3. Vypíšte svoje údaje do Vyhlásenia a tiež sumu tvojich 2% alebo 3% (z predchádzajúceho kroku).

4. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné doručiť poštou alebo fyzicky na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste v roku 2020 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu, môžete darovať až 3% z daní. V takom prípade požiadajte túto organizáciu (alebo organizácie – môže ich byť viacero) o vystavenie potvrdenia o tom, že ste u nich boli dobrovoľníkom (vzor nájdete napríklad tu). Toto potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane, ktoré zasielate na daňový úrad.

 

AKO POSTUPOVAŤ AKO FYZICKÁ OSOBA (SZČO)
1.
Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B v elektronickej forme (živnostníci a iné SZČO majú povinnosť komunikovať elektronicky). Súčasťou oboch tlačív je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2%. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 12. Vyplňte do tohto oddielu nasledovné údaje:

Obchodné meno (názov): Slovak Game Developers Association
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45791724
SID: nevypĺňať
Sídlo: Staré grunty
Súpisné/orientačné číslo: 26A
PSČ: 84104
Obec: Bratislava

2. Vypočítajte si sumu svojich 2%, resp. 3%, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3€.

3. Vyplnené daňové priznanie doručte v štandardnom termíne (do 31. marca alebo v prípade, že ste si požiadali o odklad, do predĺženého termínu) na príslušný daňový úrad. Ak darujete až 3%, priložte k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozri bližšie info v časti pre zamestnancov).

 

AKO MAJÚ POSTUPOVAŤ FIRMY
1
. Vyplňte tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu v elektronickej forme. Vo IV. časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ nájdete kolónky na poukázanie 1%, resp. 2% z daní. Vypočítajte si svoje 1% alebo 2% a vyplňte naše údaje:

Obchodné meno (názov): Slovak Game Developers Association
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45791724
SID: nevypĺňať
Sídlo: Staré grunty
Súpisné/orientačné číslo: 26A
PSČ: 84104
Obec: Bratislava

2. Do 31. marca doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ak ste ako právnická osoba v roku 2023 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5% z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2% z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1%.