Slovak Game Developers Association dlhodobo usiluje o rozvoj, propagáciu a uznanie slovenského videoherného priemyslu a snaží sa pomôcť vývojárom všetkými dostupnými prostriedkami. Teraz môžete pomôcť aj vy poukázaním dvoch percent z dane. Aj vďaka vášmu záujmu budeme môcť ďalej rozvíjať všetky tieto a ďalšie aktivity aj v roku 2021.

Záleží vám na tom ako sa vyvíja videoherná komunita na Slovensku? Zaujímajú vás odborné prednášky o tvorbe hier? Radi navštevujete herné konferencie a festivaly? Hľadáte možnosti finančnej podpory pre svoj projekt? Záleží vám na zviditeľnení našej tvorby v zahraničí alebo je pre vás dôležitá história našich hier? Vďaka Slovak Game Developers Association môžete už niekoľko rokov chodiť na prednášky herných vývojárov v Bratislave a Košiciach, hľadať na našej stránke pracovné ponuky, žiadať finančnú podporu na svoju hru vo Fonde na podporu umenia, navštevovať Game Days, sledovať vďaka každoročnému  monitoringu vývojárov a vydávaniu brožúry vývoj herného priemyslu na Slovensku (plus desiatky ďalších aktivít).

Údaje asociácie

Obchodné meno (názov): Slovak Game Developers Association
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45791724
SID: nevypĺňať
Sídlo: Staré grunty
Súpisné/orientačné číslo: 26A
PSČ: 84104
Obec: Bratislava

Živnostníci a SZČO (do 31. marca 2021)
Ak si daňové priznanie podávate sami, vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B (VIII. oddiel v type A, XII. oddiel v type B). Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky.

Zamestnanci (do 30. apríla 2021)
Ak za vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive (predvyplnené údaje SGDA), ktoré má po prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2017 predpísanú štruktúrovanú formu. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Právnické osoby (do 30. apríla 2019)
V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.