Brozura facebook best

DEADLINE: 31.5.2021
JAZYK VYPĹŇANIA FORMULÁRA: angličtina
ŠPECIFIKÁCIA GRAFICKÝCH PODKLADOV: podklady
UKÁŽKA BROŽÚRY 2020: brozura 2020

Formuláre vypĺňajte podľa vášho primárneho zamerania:
(Pokiaľ sa venujete tvorbe hier aj outsourcingu, vyplňte oba - nepoužívajte rovnaké popisky a vizuály!)

Slovak Game Developers Association v roku 2021 opäť pripravuje prehľadovú brožúru o slovenskom hernom priemysle, zameranú na jeho propagáciu doma aj v zahraničí. Po vydaní bude brožúra k dispozícii v tlačenej a digitálnej podobe. Distribuovať sa bude na medzinárodných herných podujatiach a konferenciách alebo v domácom prostredí rôznym inštitúciám, partnerom a jednotlivcom.

Členovia SGDA majú v brožúre k dispozícii celú dvojstranu, nečlenovia zasa jednu obyčajnú stranu. Žiadame vás aby ste si pozorne preštudovali priložené dokumenty a dodali nám všetky podklady. Dodržiavajte inštrukcie k správnemu pomenovaniu grafických materiálov, nesmierne nám tým uľahčíte prácu na brožúre.

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK NA TVORBU KATALÓGU
Pokiaľ máte záujem napomôcť vzniku brožúry, môžete nám dobrovoľne prispieť na jej tvorbu ľubovoľnou sumou
. Na tvorbu propagačnej brožúry vynakladá SGDA každoročne veľké množstvo energie a vlastných zdrojov. Každej pomoci tak budeme nesmierne vďační a v prípade záujmu vás ako supporterov uvedieme aj v zozname na konci brožúry.

Číslo účtu: SK4811110000001477812000
Variabilný symbol: 5904
Informácia pre príjemcu: “vaša mailová adresa”

INZEROVANIE V BROŽÚRE
(nad rámec štandardného obsahu, ktorý je bezplatný úplne pre všetkých)
V brožúre je ďalej možné okrem bezplatnej jedno alebo dvojstrany aj inzerovať formou celostranovej inzercie (napr. svoje štúdio, ďalšie hry alebo prípadne výzvy na pracovné pozície, či rôzne aktivity, ktorými sa zaoberáte). Cena jednostranovej inzercie je 250EUR. V prípade záujmu nás kontaktujte cez uvedený email.

KONTAKT: maros.brojo@sgda.sk