Dopady coronakrízy na slovenských vývojárov digitálnych hier

 

Čiastkové dáta pre Slovensko boli zozbierané z celoeurópskeho prieskumu realizovaného prostredníctvom European Game Developer Federation.

Obdobie zbierania dát: 25. 3. 2020 – 5.4.2020
Počet respondentov prieskumu (firmy): 24

Uvádzané informácie vychádzajú z prieskumu dopadov Covid 19 na podnikateľské prostredie v oblasti vývoja digitálnych hier, ktorý realizovala European Game Developer Federation v období 25. 3. 2020 – 5.4.2020 vo všetkych krajinách EU. Nami uvádzané údaje sa vzťahujú na slovenských vývojárov (spoločnosti), ktorí sa do celoeurópskeho prieskumu zapojili. Počet respondentov prieskumu za Slovensko je 24.

Z prieskumu vyplýva, že 42% opýtaných vyhodnocuje svoju súčasnú situáciu ako “horšiu ako predtým”, zároveň má však dopad krízy pozitívny vplyv na 17 percent opýtaných.

Zatiaľ čo 17 percent opýtaných svoje podnikateľské aktivity realizuje bez zmeny, zvyšná časť respondentov trpí problémami ako prepúšťanie, nedostatok pracovnej sily, neistotou pri očakávaní zakázok, oneskoreniami v projektoch alebo celkovým škálovaním svojich aktivít smerom nadol.

Pri otázke ako dlho budú spoločnosti schopné udržať svoj chod v súčasnej situácií uvádza 33% respondentov obdobie maximálne do 3 – 6 mesiacov, z nich však nektoré uvádzajú dokonca len 1 – 3 mesiace.

Vzhľadom na prerušenie taker všetkých biznis development aktivít a networkingových podujatí v zahraničí, ktoré sú pre domácich tvorcov hier dôležitou súčasťou ich fungovania uvádza až 54% respondentov negatívne dopady krízy v podobe ušlých bizdev príležitostí a omeškania pri uzavretí rôznych podôb finančných alebo tvorivých partnerstiev.

Ďalšie čítanie
EGDF memo: National and joint responses on the COVID19 outbreak (PDF)
EGDF approach on COVID19 support measures for start-up ecosystems (PDF)