Vyzva brozura

DEADLINE: 12/4/2024
JAZYK VYPĹŇANIA FORMULÁRA: angličtina
ŠPECIFIKÁCIA GRAFICKÝCH PODKLADOV: Podklady - manuál
UKÁŽKA KATALÓGU: Katalóg 2023

Formuláre vypĺňajte podľa vášho primárneho zamerania
Bezplatné pre členov aj nečlenov SGDA. Pokiaľ sa venujete tvorbe hier aj outsourcingu, vyplňte oba - nepoužívajte rovnaké popisky a vizuály!

Platená inzercia
Pokiaľ máte záujem o celostranovú inzerciu (viď nižšie uvedené informácie) nad rámec bezplatných profilov, kontaktujte nás na:
maros.brojo@sgda.sk.

Slovak Game Developers Association v roku 2024 opäť pripravuje prehľadový katalóg o slovenskom hernom priemysle, zameraný na jeho propagáciu doma aj v zahraničí. Po vydaní bude katalóg k dispozícii v tlačenej a digitálnej podobe. Distribuovať sa bude na medzinárodných herných podujatiach a konferenciách alebo v domácom prostredí rôznym inštitúciám, partnerom a jednotlivcom.

Členovia SGDA majú v katalógu k dispozícii celú dvojstranu, nečlenovia zasa jednu obyčajnú stranu. Žiadame vás aby ste si pozorne preštudovali priložené dokumenty a dodali nám všetky podklady. Dodržiavajte inštrukcie k správnemu pomenovaniu grafických materiálov, nesmierne nám tým uľahčíte prácu na brožúre.

INZEROVANIE V KATALÓGU
(nad rámec štandardného obsahu, ktorý je bezplatný úplne pre všetkých)
V brožúre je ďalej možné okrem bezplatnej jedno alebo dvojstrany aj inzerovať formou celostranovej inzercie (napr. svoje štúdio, ďalšie hry alebo prípadne výzvy na pracovné pozície, či rôzne aktivity, ktorými sa zaoberáte). Cena jednostranovej inzercie je 300 EUR. V prípade záujmu nás kontaktujte cez uvedený email.

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK NA TVORBU KATALÓGU
Pokiaľ máte záujem napomôcť vzniku brožúry, môžete nám dobrovoľne prispieť na jej tvorbu ľubovoľnou sumou. Na tvorbu propagačnej brožúry vynakladá SGDA každoročne veľké množstvo energie a vlastných zdrojov. Každej pomoci tak budeme nesmierne vďační a v prípade záujmu vás ako supporterov uvedieme aj v zozname na konci brožúry.

Číslo účtu: SK4811110000001477812000
Variabilný symbol: 5904
Informácia pre príjemcu: “katalog + vaša mailová adresa”