DEADLINE: 15. október 2020

FORMULÁR: Vyplniť prihlášku
Prihlášku je možné opakovane vyplniť za každé podujatie, ktorého sa chcete zúčastniť.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE OHĽADOM COVID-19
Z dôvodu sťaženej možnosti cestovať do zahraničia sa SGDA rozhodla v roku 2021 podporu účasti zamerať VÝHRADNE NA POKRYTIE NÁKLADOV SPOJENÝCH IBA S AKREDITÁCIAMI. Podpora nebude v tomto roku pokrývať cestovné náklady ani náklady na ubytovanie. O podporu je možné sa pre rok 2021 uchádzať síce aj na fyzické zahraničné podujatia, no dôrazne odporúčame vyberať skôr online eventy, ktoré sú z dôvodu ochrany vášho zdravia preferované.

Ďalšie detaily a informácie
SGDA usiluje celoročne prostredníctvom svojich aktivít o profesijný rozvoj slovenských herných vývojárov a priemyslu a pracuje na ich nepretržitom zviditeľňovaní vo svete. Za týmto účelom umožňuje asociácia účastniť sa vývojárom na zahraničných za zvýhodnených podmienok . Tí môžu svoju tvorbu efektívne propagovať a prezentovať, získať investorov, nových spolupracovníkov alebo dôležitú odbornú odozvu a cenné skúsenosti od ďalších profesionálov. Pre rok 2021 plánujeme systematickú podporu vo forme preplácanania akreditácií pre čo najväčšie množstva podujatí pre domácich tvorcov. V rámci podpory prezentácie v zahraničí bude SGDA pokrývať náklady na vstupenky na podujatia odohrávajúce sa v roku 2021.

Podmienky:
1) Uchádzači budú informovaní o ďalšom postupe do konca roka 2020.
2) Uchádzač môže vyplniť ľubovoľný počet podujatí. Pre vyplenie viac podujatí je potrebné opakovane nanovo použiť formulár.
3) Uchádzať o podporu na vycestovanie do zahraničia sa môže každý vývojár, ktorý aktuálne pracuje na novej hre alebo v poslednom roku hru vydal.
4) Uchádzači musia byť ochotní uhradiť si cestovné náklady a ubytovania na fyzické podujatia sami.
5) Pokiaľ nemá podujatie oznámený riadny termín ďalšieho ročníka, uveďte ho aspoň orientačně, na základe predošlého.
6) Registrácia nezaručuje automatickú garanciu preplatenia nákladov.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať mailom na maros.brojo@sgda.sk