Mobility 2023

DEADLINE: 16. október 2022

*Prihlášku je možné opakovane vyplniť za každého
človeka a podujatie, ktorého sa chcete zúčastniť.

Ďalšie detaily a informácie
SGDA usiluje celoročne prostredníctvom svojich aktivít o profesijný rozvoj slovenských herných vývojárov a priemyslu a pracuje na ich nepretržitom zviditeľňovaní vo svete. Za týmto účelom umožňuje asociácia účastniť sa vývojárom na zahraničných podujatiach za zvýhodnených podmienok . Tí môžu svoju tvorbu efektívne propagovať a prezentovať, získať investorov, nových spolupracovníkov alebo dôležitú odbornú odozvu a cenné skúsenosti od ďalších profesionálov. Pre rok 2023 plánujeme systematickú podporu vo forme preplácanania akreditácií a nákladov na ubytovnie pre čo najväčšie množstva podujatí pre domácich tvorcov. V rámci podpory prezentácie v zahraničí bude SGDA pokrývať náklady na podujatia odohrávajúce sa IBA v roku 2023.

 

Podmienky
1) Uchádzači budú informovaní o ďalšom postupe začiatkom roka 2023.
2) Uchádzač môže vyplniť ľubovoľný počet podujatí. Pre vyplenie viac podujatí je potrebné opakovane nanovo použiť formulár.
3) Uchádzať o podporu na vycestovanie do zahraničia sa môže každý vývojár, ktorý aktuálne pracuje na novej hre alebo v poslednom roku hru vydal.
4) Uchádzači musia byť ochotní uhradiť si cestovné náklady na fyzické podujatia sami.
5) Pokiaľ nemá podujatie oznámený riadny termín ďalšieho ročníka, uveďte ho aspoň orientačně, na základe predošlého.
6) Registrácia nezaručuje automatickú garanciu preplatenia nákladov.

 

Databáza herných konferencií
www.gameconfguide.com

 

Kontakt
maros.brojo@sgda.sk