Mobility banners

LAST CALL: 22. október 2023

*Prihlášku je možné opakovane vyplniť za každého
človeka a podujatie, ktorého sa chcete zúčastniť.

Ďalšie detaily a informácie
SGDA usiluje celoročne prostredníctvom svojich aktivít o profesijný rozvoj slovenských herných vývojárov a priemyslu a pracuje na ich nepretržitom zviditeľňovaní vo svete. Za týmto účelom umožňuje asociácia účastniť sa vývojárom na zahraničných podujatiach za zvýhodnených podmienok . Tí môžu svoju tvorbu efektívne propagovať a prezentovať, získať investorov, nových spolupracovníkov alebo dôležitú odbornú odozvu a cenné skúsenosti od ďalších profesionálov. Pre rok 2024 plánujeme systematickú podporu vo forme preplácanania akreditácií a nákladov na ubytovnie pre čo najväčšie množstva podujatí pre domácich tvorcov. V rámci podpory prezentácie v zahraničí bude SGDA pokrývať náklady na podujatia odohrávajúce sa IBA v roku 2024.

 

Podmienky
1) Uchádzači budú informovaní o ďalšom postupe začiatkom roka 2024.
2) Uchádzač môže vyplniť ľubovoľný počet podujatí. Pre vyplenie viac podujatí je potrebné opakovane nanovo použiť formulár.
3) Uchádzať o podporu na vycestovanie do zahraničia sa môže každý vývojár, ktorý aktuálne pracuje na novej hre alebo v poslednom roku hru vydal.
4) Uchádzači musia byť ochotní uhradiť si cestovné náklady na fyzické podujatia sami.
5) Pokiaľ nemá podujatie oznámený riadny termín, ceny lístkov a pod. ďalšieho ročníka, uveďte ho aspoň orientačně, na základe predošlého.
6) Registrácia nezaručuje automatickú garanciu preplatenia nákladov.
7) V prípade záujmu prevyšujúceho celkový rozpočet podpory budú prioritizovaní členovia Slovak Game Developers Association

 

Databáza herných konferencií
www.gameconfguide.com

 

Kontakt
maros.brojo@sgda.sk