SK hra wide

Slovenská hra roka sa transformuje na Slovak Game Awards, ktoré budú so spätnou platnosťou od roku 2023 udeľované s dvoj-ročnou periodicitou. K súčasným hrám, vytvoreným v roku 2021, sa pridajú aj hry vydané v 2022. Samotné vyhlásenie víťazov a slávnostný ceremoniál bude organizovaný v prvom kvartáli roku 2023 v podobe fyzického podujatia a sprievodného streamu.

Ocenenia Slovenská hra roka pre najlepšie hry domácich tvorcov udeľovala Slovak Game Developers Association (SGDA) od roku 2017, pričom ceny doposiaľ rozdávala za tituly vydané v poslednom uzatvorenom kalendárnom roku. Napriek snahe organizátorov o každoročné udeľovanie sa však SGDA uchyľuje k zásadnej zmene v organizovaní udeľovania cien a systéme ich nominovania.

I keď na Slovensku vzniká každoročne niekoľko desiatok hier a vyše stovka je v aktívnom vývoji, celková úroveň vydaných titulov nedosahuje postačujúce kvality na to, aby mohlo byť v doterajšej podobe ocenenie organizované s ročnou periodicitou. Organizátori pevne verie, že zmena systému aj podoby udeľovania Slovak Game Awards napomôže k celkovému skvalitneniu a zvýšeniu prestíže tejto ceny, poskytne lepší divácky zážitok a zároveň napomôže aj k väčšiemu zviditeľneniu oceňovaných hier a ich tvorcov.

Ocenenie Slovak Game Awards tak bude po prvý raz udelené pre hry tvorené v rokoch 2021 a 2022 v prvom kvartáli roku 2023. Bližšie informácie uverejníme už čoskoro.