Všeobecné informácie o spoločnosti

Kinstellar je medzinárodná advokátska kancelária pôsobiaca v regióne strednej Európy a Strednej Ázie. V jedenástich krajinách združuje vyše 300 právnikov, ktorí pracujú na mimoriadne komplexných právnych prípadoch často zahŕňajúcich niekoľko jurisdikcií. Tím bratislavskej pobočky Kinstellar poskytoval poradenstvo pri realizácii viacerých zásadných transakcií novodobých dejín SR. Lokálna pobočka sa pravidelne umiestňuje na popredných pozíciách v rebríčkoch nezávislých hodnotení právnických firiem (Chambers, Legal 500. IFLR).

Služby zamerané na hry, znalosť hernej problematiky

Kinstellar má bohaté skúsenosti s poskytovaním inovatívnych riešení a odborných vedomostí klientom na lokálnych a globálnych trhoch. Náš tím úzko spolupracuje s regulátormi odvetvia, developermi softvéru či tvorcami verejnej mienky v sektore, čo nám umožňuje do hĺbky chápať špecifiká prostredia herného priemyslu a asistovať klientom pri riešení náročných výziev.

Poradenstvo zahŕňa najmä:

 • Obchodné zmluvy, vrátane cloud gaming, softvéru, vydavateľov a zmlúv s konečnými užívateľmi,
 • Regulačné a licenčné požiadavky, vrátane hazardných hier a elektronických športových stávok, mikrotransakcií a loot-boxov
 • Zmluvy na technológie, vrátane platforiem, infraštruktúry a platobných služieb
 • Dohody s investormi, vrátane konvertibilných úverov a kapitálových investícií
 • Právo obchodných spoločností a pracovné právo
 • Ochranu spotrebiteľa a reklamu
 • Ochranu osobných údajov, kybernetickú bezpečnosť, vrátane ochrany osobnosti skutočných osôb,
 • Ochranu duševného vlastníctva a digitálnych aktív, vrátane virtuálnej reality, herných mechanizmov alebo vzužitia existujúcej architektúry alebo brandingu,
 • Riešenie sporov

 

Kontaktné údaje

E-mail: lukas.mrazik@kinstellar.com
Tel.: +421 904 775 165
Web: www.kinstellar.com

Všeobecné informácie o spoločnosti

HAVEL & PARTNERS je najväčšia nezávislá advokátska kancelária v strednej Európe. Na Slovensku a v Českej republike spájame približne 290 právnikov a daňových poradcov, pričom viac ako 35 z nich sa venuje a je zanietených pre oblasti technologického práva a práva duševného vlastníctva, čím vytvára jeden z najväčších tímov na oblasť TMT&IP na Slovensku a v Českej republike.

Sme komerčne orientovaná kancelária s aktívnym prístupom a kvalitným tímom právnikov, pre ktorú sú nadštandardná starostlivosť o klienta a mimoriadna časová flexibilita najvyššími prioritami. Mame individuálny a osobný prístup ku každému klientovi a k riešeniu jeho záležitosti. Usilujeme sa o poskytovanie služieb s vysokou pridanou hodnotou, stopercentne spĺňajúcich či prekračujúcich očakávania klientov a o budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi.

Okrem významných slovenských a českých spoločností, a podnikateľov zastupuje tiež nádejné startupy a najväčších svetových technologických gigantov. Je medzi nimi aj cca 150 z 500 najväčších svetových spoločností podľa publikácie Fortune 500, takmer 50 spoločnosti zaradených do rebríčka najväčších českých spoločnosti Czech Top 100 a 20 slovenských spoločností z TOP 100.

Na Slovensku sme dlhodobo jednou z najlepšie hodnotených advokátskych kancelárii na trhu v oblasti IT | IP | TMT a ochrany osobných údajov, a za rok 2021 najväčšou kanceláriou v oblasti duševného vlastníctva na Slovensku podľa rebríčka THE SLOVAK SPECTATOR.

Sme tiež priekopníkmi v nových technológiách. Na ochranu duševného vlastníctva či iných práv sme vytvorili platformu https://certoo.eu/, ktorá využíva blockchain technológiu na zachytenie a preukázanie práv.

Náš IP/IT tím spustil, ako prvá advokátska kancelária na Slovensku aj v Českej republike, plnohodnotný blog špecializovaný na oblasť IP/IT.

 

Služby zamerané na hry, znalosť hernej problematiky

V rámci našich služieb poskytujeme komplexné poradenstvo herným štúdiám, vývojárom, investorom, distribútorom, e-sport platformám, tímom, poskytovateľom obsahu aj hráčom. Okrem špecifických otázok týkajúcich sa videohier a e-sport sa zaoberáme aj typickými otázkami gamingového práva, ako sú duševné vlastníctvo a technológie, zodpovednosť za herný obsah, e-commerce, sponzoring, marketingové zmluvy či mediálne práva (najmä streamovanie a Video-On-Demand). Vzhľadom na multidisciplinárny presah hier sme samozrejme schopní pokryť aj súvisiace oblasti, ako je hospodárska súťaž a nekalá súťaž, pracovné právo alebo ochrana údajov (osobných aj neosobných).

Komplexnosť našich služieb vychádza z jej interdisciplinárneho zamerania. Vďaka odbornosti a spolupráci právnikov, ktorí sú špecialistami v rôznych právnych oblastiach dokážeme previazať viaceré vedomosti a skúsenosti, ktoré prispôsobuje potrebám jednotlivých klientov.

Poskytované poradenstvo preto, okrem iného, zahŕňa:

 • zmluvy na vývoj, implementáciu a podporu softvéru;
 • licencovanie, vrátane open-source, a zabezpečenie zodpovedajúcich práv k softvéru pre autorov, nositeľov práv a investorov;
 • poradenstvo v oblasti spracúvania dát, osobných údajov (GDPR) a dôverných informácií vrátane BigData;
 • outsourcingové zmluvy a cloud computing;
 • komplexná ochrana IT startupov a inovátorov;
 • poradenstvo pri komercializácii nových IT riešení;
 • odborné posúdenia a výkladové stanoviská zložitých situácií, vrátane riešenia vendor lock-in;
 • unikátna schopnosť kombinovania poradenstva v technologickom práve s transakčným poradenstvom (korporátnym, daňovým, účtovným i finančným) pri akvizíciách a predajoch podnikov v sektore informačných technológií;
 • náprava zistených nedostatkov v právach tvorcov (programátorov či vynálezcov) alebo nositeľov a nadobúdateľov práv nápravy;
 • reklamné právo a marketing (regulácia reklamy a ochrana spotrebiteľa);
 • spolupráca pri oceňovaní práv k nehmotnému majetku;
 • unikátne know-how vďaka desiatkam technologicky orientovaných transakcií ročne, často so zahraničným prvkom, a súvisiaca schopnosť prepájania investorov a venture kapitálových fondov s inovátormi a nositeľmi zodpovedajúcich príležitostí;
 • IT spory (vrátane doménových) pred súdmi, mimosúdne riešenia sporov vrátane arbitráže a mediácie, často so zahraničnými jurisdikciami, efektívne zabezpečovanie dôkazných prostriedkov a výkonu rozhodnutí;
 • trestnoprávne poradenstvo súvisiace s IT (najmä kybernetická kriminalita).

 

Kontaktné údaje

Štěpán Štarha
E-mail: stepan.starha@havelpartners.sk
Tel.: +421 910 822 563
Web: https://www.havelpartners.cz/

Róbert Gašparovič
E-mail: robert.gasparovic@havelpartners.sk
Tel.: +421 910 822 567
Web: https://www.havelpartners.cz/

 

Všeobecné informácie o spoločnosti

Sparring je spoločnosť poskytujúca právne a strategické služby pre rýchlo rastúce technologické spoločnosti, ktorá vás podporuje na ceste ku globálnemu úspechu. Ako súčasť vášho tímu okamžite zvládneme všetko od medzinárodných výziev až po každodennú právnu podporu pre malých aj veľkých technologických podnikateľov. Skúsenosti so start-upmi a nekonvenčný biznis model z nás robia ideálnych partnerov pre inovátorov (vďaka poskytovaniu služieb na báze subscriptions sme schopní ich škálovať a prispôsobovať podľa rastu vášho biznisu). Spoločnostiam, ktoré chcú expandovať do zahraničia, vieme poskytovať služby v SK, CZ, EU, UK a US (NY) bez toho, aby ste museli spolupracovať s viacerými zahraničnými právnickými firmami.

 

Služby zamerané na hry, znalosť hernej problematiky

Sme schopní pomôcť s akýmkoľvek problémom, ktorý môže trápiť váš herný biznis. Zameriavame sa na využiteľné právne poradenstvo pre biznisy, radšej než na právne technikality. Ako váš partner s vami spolupracujeme, aby sme pri budovaní a rozširovaní vášho úspešného biznisu hľadali riešenia a nie prekážky.

Naše poradenstvo zahŕňa najmä tieto oblasti:

 • Ochrana duševného vlastníctva (kvalitné zmluvy s developermi a zamestnancami, ochranné známky, prevod duševného vlastníctva a licencovanie, atď.);
 • Optimalizácia hier pre ich uvedenie na rôznych platformách (Google Play, App Store, Steam, atď.);
 • Vyjednávanie a modifikácia zmlúv s vydavateľmi, partnermi a dodávateľmi;
 • Príprava na vysnívanú investíciu a zvládnutie všetkých jej fáz (od term sheetu, cez due diligence až po investičnú dokumentáciu) - vďaka častej spolupráci s VC fondmi vieme, ako pomôcť vašej spoločnosti, aby bola atraktívna pre investorov (aj treba investora pomôcť nájsť);
 • Expanzia do ďalších krajín (EU, UK, USA), vrátane nastavenia korporátnej štruktúry a splnenia regulatórnych podmienok;
 • Setup a regulácia prípadných crypto, blockchain a NFT aspektov vášho biznisu;
 • Príprava všeobecných obchodných podmienok, privacy a cookies policies.

 

Kontaktné údaje

E-mail: hello@sparring.io
Tel.: Ondřej Zemek, +420 606 657 882
Web: www.sparring.io

 

Všeobecné informácie o spoločnosti

Trama je komplexné riešenie na ochranu vašej značky vďaka jedinečnej kombinácii silného právneho zázemia a technologických znalostí. Sme právnici a technologickí podnikatelia, ktorí spojili svoje sily, aby priniesli technológiu 21. storočia do sveta práva. Naším poslaním je zabezpečiť, aby každá značka mohla byť účinne chránená prostredníctvom jednoduchej, rýchlej a cenovo dostupnej registrácie ochrannej známky. Ohromný rozmach tohto právnického startupu zo Slovenska nezostal nepovšimnutý ani v zahraničí a už získal ocenenie “Trademark Management Platform of the Year”.

 

Služby zamerané na hry, znalosť hernej problematiky

Tím Trama má bohaté skúsenosti s ochranou značky, ktorá zohráva v hernom priemysle kľúčovú úlohu a ovplyvňuje rozhodovanie spotrebiteľov, preferencie a lojalitu.

Ponúkame poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

 • Registrácia ochrannej známky
  • Trama ponúka jednoduchú, rýchlu a cenovo dostupnú registráciu ochrannej známky na celom svete, čo vám umožní zabezpečiť si globálny úspech. Náš proces vždy začína bezplatným overením registrovateľnosti, a tak Vám vieme ponúknuť personalizovaný prístup k ochrane značky.
 • Riešenie doménových sporov
  • Cybersquatting, alebo úmyselné zaberanie domén v snahe narušiť práva vlastníka známej značky, je čoraz častejší jav. Náš tím v spolupráci s externými partnermi po celom svete vie tieto nepríjemnosti veľmi jednoducho vyriešiť.
 • Ochrana značky na App Store, sociálnych sieťach a vyhľadávačoch
  • Okrem ochrany pred pokusmi o porušenie práv ponúka registrácia ochrannej známky aj množstvo ďalších výhod, vrátane automatického riešenia konfliktov na sociálnych sieťach, v obchodoch s aplikáciami a vo vyhľadávaní vyhľadávačov.
 • Monitoring a management
  • So spoločnosťou Trama získate nepretržitú ochranu svojej značky. Sme schopní identifikovať pokusy o porušenie práv vašej značky a potenciálne riziká vďaka našej službe automatického monitorovania a vieme poskytnúť účinné riešenia všetkých vašich problémov súvisiacich s duševným vlastníctvom, ktoré vám umožnia nepretržitý rast. Samozrejmosťou je prehľadná platforma na manažment vašich ochranných známok.

 

Kontaktné údaje

E-mail: support@tramatm.com
Tel.: +421 2 3918 3352
Web: www.tramatm.sk

 

Všeobecné informácie o spoločnosti

Dagital Legal je advokátska kancelária výlučne zameraná na oblasť ochrany súkromia a technológií. Našou primárnou činnosťou je príprava klientov na zabezpečenie súladu s GDPR a ePrivacy. Náš tím tvoria advokáti a právnici, ktorí sa dlhodobo venujú problematike ochrany dát a majú predchádzajúce skúsenosti z medzinárodných transakčných kancelárií alebo z regulačného prostredia (Úrad na ochranu osobných údajov). Vďaka našej úzkej spolupráci so SuperScale máme navyše bezprecedentné skúsenosti s trhom mobilných hier.

 

Služby zamerané na hry, znalosť hernej problematiky

Každá mobilná alebo desktopová hra pracuje s dátami hráčov, ktoré predstavujú osobné údaje. Zároveň, takmer každá webová alebo cloudová aplikácia dnes vykonáva operácie s dátami, ktoré nie sú dovolené alebo sú problematické. Tieto riziká sú častokrát používané investormi pre vyjednanie lepšej pozície pri vstupe do firmy. Vývojárom hier pomáhame v prvom rade pochopiť, aké pravidlá a limity sa na spracúvanie osobných dát vôbec vzťahujú a tým obmedziť problematické operácie s dátami. Pomáhame napríklad pochopiť, na ktoré operácie s dátami, je potrebný súhlas hráča a o ktorých stačí len informovať.

Základné právne poradenstvo pre vývojárov hier spočíva primárne v:

 • tvorbe privacy & cookies policies a teda informovaní navonok o tom, aké dáta a akým spôsobom sú spracúvané;
 • správnom UX nastavení aplikácie (napr. nastavenia súkromia, prístupu a zobrazenia informácií, vzhľadu, funkcií a obsahu súhlasových okien, a pod.);
 • možností ďalšieho využitia dát a backend procesov s dátami (najmä vo vzťahu k uchovávaniu, výmazu a agregácii dát);
 • právne bezpečnostnom nastavení kampaní a cielenej reklamy najmä cez sociálne siete;
 • príprave organizačných a bezpečnostných interných predpisov a procesov v rámci spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom hry;
 • príprave posúdení vplyvu (DPIA) a balančných testov (LIA) pre vybrané operácie s osobnými údajmi;
 • prijatiu špecifických pravidiel pre deti a mladistvých (COPPA, UK Age Appropriate Design Code, cl. 8 GDPR), ktoré ovplyvňujú napríklad proces registrácie hráča, rodičovskú kontrolu, overovanie veku ale aj spôsob, akým sú informácie poskytované.

Naša špecializácia na ochranu súkromia a technológií však zahŕňa:

 • transakčné poradenstvo pri vstupe alebo výstupe investora;
 • korporátnu a každodennú in-house agendu spoločnosti prevádzkujúcej hru;
 • prípravu zmluvných a licenčných podmienok navonok (s hráčmi) ale aj dovnútra (s vývojármi alebo grafikmi);
 • poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva (registrácia patentov, ochranných známok, dizajnov).

 

Kontaktné údaje
E-mail: info@dagital.eu
Tel.: +421 911 195 133
Web: www.dagital.eu

Všeobecné informácie o spoločnosti

Deloitte Legal s.r.o. je advokátska kancelária pôsobiaca na Slovensku od roku 2010, v ktorej aktuálne pôsobí viac ako 10-členný tím advokátov a advokátskych koncipientov s pobočkami v Bratislave, Žiline a Košiciach. Deloitte Legal je súčasťou siete advokátskych kancelárií Deloitte Legal, ktorá je považovaná za najväčšiu sieť advokátskych kancelárií v svetovom meradle. Deloitte Legal je prepojená s celosvetovou sieťou expertov skupiny Deloitte vrátane expertov z oblastí daní, účtovníctva a finančného poradenstva. To jej umožňuje poskytovať lokálnym aj zahraničným klientom komplexné služby, využiť synergie spolupráce s týmito špecialistami a zabezpečiť tým komfort a pridanú hodnotu pre klientov.

 

Služby zamerané na hry, znalosť hernej problematiky

Deloitte Legal ponúka komplexné poradenské služby spoločnostiam z herného priemyslu, a to v nasledovných oblastiach:

 • Transakčné poradenstvo
  Herným spoločnostiam poskytujeme služby napr. pri hľadaní investorov a poskytujeme právne poradenstvo v každej fáze transakcie, od vyjednávania podmienok až po realizáciu transakcie. Poskytujeme poradenstvo v súvislosti s nastavením vhodnej štruktúry transakcie, prípravou a dojednávaním príslušných zmlúv a podmienok, pričom spolupracujeme aj s našimi daňovými a finančnými kolegami, aby sme pokryli riziká z rôznych oblastí.
 • Služby súvisiace s IPO a vstupom na burzu
  Poskytujeme asistenciu pri vstupe spoločnosti na burzu a to aj v spolupráci s kolegami z iných krajín, ak sa spoločnosť v dôsledku administratívne menej náročných podmienok rozhodne vstúpiť na burzu práve v inej jurisdikcii.
 • IP Managment
  Poskytujeme klientom asistenciu v súvislosti s ochranou duševného vlastníctva, a to vo všetkých fázach vrátane registrácie, licencovania a manažmentu, aby bol vlastník už od začiatku chránený, a to nielen v súvislosti s vytvorením predmetu práv duševného vlastníctva ale aj pri používaní duševného vlastníctva tretími osobami.
 • Právna ochrana hier
  Našim klientom poskytujeme asistenciu pri registrácii video a iných ochranných známok, a to na národnej a rovnako aj európskej úrovni či globálnej.
 • Licencie
  Sme pripravení klientom asistovať pri príprave, negociácii a revízii zmluvného rámca s cieľom dosiahnuť čo najoptimálnejší výsledok pre klienta rezultujúci z poskytnutia licencie.

 

Kontaktné údaje

E-mail: Dagmar Yoder, dyoder@deloittece.com
Tel.: Dagmar Yoder, +421 905 253 844
Web: www2.deloitte.com/sk/sk.html