prieskumHD

V rámci projektu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline s názvom GAMEJAM zameraného na zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti vývoja digitálnych hier bol pripravený prieskum zameraný na zistenie preferencií zamestnávateľov v tejto oblasti.

DEADLINE: 30. 3. 2022

Spoznanie preferencií herných firiem a následná úprava výučbového procesu študentov, či už z obsahovej stránky alebo formy, dokáže prispieť k zlepšeniu pripravenosti absolventov pre Vaše potreby.

Chceli by sme Vás preto poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý mapuje požiadavky zamestnávateľov v oblasti herného vývoja, či už technického charakteru alebo taktiež aj personálnych zručností. Keďže sa dotazník zameriava na požiadavky na uchádzačov o zamestnanie, je určený riaditeľom spoločností, manažérom a personalistom.

Výsledky prieskumu budú po uzavretí a vyhodnotení verejne dostupné na stránkach SGDA.