Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu SARIO dlhodobo podporuje sektory slovenského hospodárstva s vysokým technologickým a rastovým potenciálom. V tejto súvislosti rozvíja agentúra v spolupráci so Slovak Game Developers Association rôzne aktivity podporujúce slovenských videoherných vývojárov. V súčasnosti SARIO ponúka možnosť prepojenia na významných zahraničných publisherov.

Služba je určená pre vývojárov, ktorí majú projekt v štádiu vhodnom na pitch, resp. vedia publisherovi v prípade záujmu poskytnúť demo, vertical slice alebo inú hrateľnú ukážku prezentácie. Hlavnou myšlienkou je sprostredkovanie pitch materiálu priamo kontaktom SARIO, ktoré pozostávajú z renomovaných publisherov rôznej veľkosti a zamerania – od tých najvýznamnejších až po indie.

Agentúra SARIO plánuje organizovať obdobnú pitching akciu pravidelne na kvartálnej báze. V prípade, že máte záujem zapojiť sa do predstavenej služby, prosím zašlite email s pitch materiálom na adresu tomas.salini@sario.sk. Uzávierka prvého kola je v piatok 29.1.2021.

V prípade pozitívneho feedbacku a ďalšieho záujmu zo strany publishera Vás SARIO emailom prepojí priamo na konkrétnu kontaktnú osobu zastupujúcu publishera. Každá ďalšia komunikácia o spolupráci bude prebiehať medzi Vami a zástupcom spoločnosti, bez účasti SARIO.