DEADLINE
23. 4. 2023

KTO VYPĹŇA DOTAZNÍK
Dotazník je určený pre firmy, spoločnosti, herné štúdiá alebo jednotlivcov, ktorý vyvíjajú vlastné hry, podieľajú sa na ich čiastočnom vývoji, dodávajú assety alebo poskytujú služby súvisiace s hrami a ich vývojom. Nevypĺňajú ho jednotlivci, ktorí sú zamestnancami herných spoločností alebo spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť zahŕňa tvorbu hazardných hier.

CIEĽ PRIESKUMU
Prieskum nám umožní vidieť trendy, porovnávať veľkosť s okolitými krajinami pri vyjednávaní s investormi alebo otváraní dialógov so štátnym aparátom. Čím viac údajov budeme mať k dispozícii, tým presnejšie bude vytvorenie obrazu o stave herného priemyslu na Slovensku. Budeme veľmi vďační, ak venujete pozornému vyplneniu všetkých údajov v prieskume.

AKO BUDEME SPRACOVÁVAŤ POSKYTNUTÉ ÚDAJE
Poskytnuté údaje nebudú zverejňované individuálne, nebudú pred spracovaním zverejňované ani poskytnuté tretím stranám. Výsledky prieskumu budú zverejnené až po ich anonymizácii.

VÝSLEDKY SČÍTANIA
Poskytnuté údaje budú spracované do správy, ktorá sa bude každoročne aktualizovať a distribuovať medzi médiá a odbornú verejnosť, štátne inštitúcie ako aj univerzity a objavia sa aj v pripravovanom katalógu mapujúcom hernú scénu na Slovensku.

O SLOVAK GAME DEVELOPERS ASSOCIATION
Slovak Game Developers Association je asociácia herných vývojárov, ktorej cieľom je podporovať rozvoj herného priemyslu, edukáciu verejnosti a reprezentovať domácu tvorbu na domácej aj medzinárodnej pôde.
www.sgda.sk

KONTAKT
V prípade otázok alebo problémov s dotazníkom nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky:
maros.brojo@sgda.sk
+421 904 979 440

Časť 1/5

Uveďte adresu reálnej kontaktnej osoby, ktorá vypĺňa dotazník.
Telefónny kontakt je nesmierne nápomocný pri oprave chýb v dotazníku a ďalšej urgentnej komunikácii.
Pokiaľ ste vývojár, ktorý pracuje na hre sám a štúdio nemá, uveďte svoje meno.

Časť 2/5

Vzťahuje sa na všetky formy pracovného pomeru a spolupráce v podobe živností, zmlúv o dielo, faktúr pre s.r.o. a podobne. (stav k 31.12. 2022)
Vzťahuje sa na všetky formy pracovného pomeru a spolupráce v podobe živnosti, zmlúv o dielo, faktúr pre s.r.o. a podobne. (stav k 31.12. 2022)
(ak nemáte presný údaj, uveďte aspoň odhadom)
Vzťahuje sa na všetky formy pracovného pomeru a spolupráce v podobe živnosti, zmlúv o dielo, faktúr pre s.r.o. a podobne. (stav k 31.12. 2022)

Uveďte presný počet zamestnancov na pracovných pozíciách

Vzťahuje sa na všetky formy pracovného pomeru a spolupráce v podobe živnosti, zmlúv o dielo, faktúr pre s.r.o. a podobne. (stav k 31.12. 2023)

Uveďte presný počet žien na pracovných pozíciách (stav k 31.12. 2022)

Vzťahuje sa na všetky formy pracovného pomeru a spolupráce v podobe živnosti, zmlúv o dielo, faktúr pre s.r.o. a podobne. (stav k 31.12. 2022)
Uveďte vo formáte "Krajina - počet"

Ktoré pozície obsadili zahraniční vývojári?

Časť 3/5

Uveďte približný odhad
Rozumejte tak, že hra alebo aplikácia bola produkčne alebo finančne zastrešená z vašej časti podielom VIAC ako 50%. Pokiaľ sa venujete primárne outsourcingu alebo iným službám a vlastnú hru ste nevytvorili, uveďte 0.
Napríklad zakázka, outsourcing, partnerstvo a pod. Rozumejte tak, že hra alebo aplikácia bola produkčne zastrešená z vašej časti podielom MENEJ ako 50% alebo projekt vznikol na objednávku.
Vzťahuje sa na projekty vlastné, ako aj na projekty, ktoré boli predmetom spolupráce.
(stav k 31.12. 2022)
(stav k 31.12. 2022)
(stav k 31.12. 2022)

Časť 4/5

Akú podporu zo strany štátu by ste najviac ocenili? (5 najviac ocenili, 0 najmenej ocenili)

Selected Value: 0
Selected Value: 0
Selected Value: 0
Selected Value: 0
Selected Value: 0
Selected Value: 0
Selected Value: 0

Časť 5/5

Akýkoľvek feedback, vaše postrehy alebo návrhy sú nesmierne vítané.
Your personal data is being collected in consideration with registration for given census. We will use your data for possible specification of contact information regarding your registration, for preparation of specific materials and other internal purposes related to given census. Information collected by this questionnaire will be archived for up to five years after the census will end. Filling of your personal data will be based upon your acceptance and can revoked by you at any given time. Personal data will be also processed by online services provided upon compliance with company Google LLC based at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, The United States of America. More details about data protection policy can be found at https://policies.google.com/privacy.