Sčítanie herných vývojárov 2019

DEADLINE: 1. 3. 2020
PRIEMERNÁ DĹŽKA VYPĹŇANIA: 10 – 15 min.

Keď sme začali zbierať údaje o herných vývojároch, zaviazali sme sa k ich aktualizácii každý rok. Aj vďaka tomuto sčítaniu sme mohli aj v roku 2019 publikovať ďalšiu výročnú správu o stave herného priemyslu na Slovensku, spolu s prehľadovou brožúrou o domácich štúdiách, vzdelávacích aktivitách a podujatiach.

Opäť potrebujeme vašu pomoc pri vyplnení údajov v prieskume. Je jedno, či ste malé, začínajúce alebo veľké štúdio, či pracujete na diaľku s ostatnými, máte vlastný office, poskytujete hotové riešenia tretím stranám alebo produkujete originálne IP. Jedinou podmienkou je, aby ste mali firmu registrovanú na Slovensku.

Minulý rok sme vydali s vašou pomocou ďalšiu správu, infografiku a brožúru, ktoré nám otvorili mnohé dvere a ukázali, že monitorovanie a publikovanie aktuálneho stavu o hernom priemyslu na Slovensku je nevyhnutné nielen pre pritiahnutie pozornosti novinárov, vydavateľov, či investorov. Rovnako je dôležitým nástrojom pre budovanie pozornosti a pri komunikácii s tretími stranami a štátnym aparátom alebo inštitúciami ako napríklad Fondom na podporu umenia, Ministerstvami kultúry a financií Vysokou školou muzických umení alebo Národným osvetovým centrom.

Údaje zo sčítania sa nebudú zverejňovať čiastkovo, ale kumulatívne, garantujeme anonymitu pri spracovaní údajov. Správa bude takisto aj súčasťou ďalšieho pripravovaného katalógu pokrývajúceho všetky herné štúdiá a aktuálne projekty.