Slovenský herný priemysel nezastavila ani pandémia, v roku 2020 opäť výrazne rástol. Podľa štatistík Slovak Game Developers Association prekonal obrat tohto segmentu domácej ekonomiky rok 2019 o 29 %. V hernom priemysle pracovalo 870 profesionálov, vydaných bolo 26 hier a 52 % všetkých spoločností sa nachádzalo v Bratislavskom kraji.

Segment tvorby digitalnych hier a pridružených služieb na Slovensku neprestáva rásť ani v čase pandémie, vyplýva z aktualizovaného prieskumu s názvom Slovenský herný priemysel v roku 2021, vydaného združením Slovak Game Developer Association (SGDA).

V roku 2020 dosiahli tvorcovia hier na Slovensku obrat 72,2 miliónov EUR, pričom top 10% spoločností sa na celkovom obrate podieľa čiastkou 60,2 miliónou EUR. Zaujímavosťou je aj fakt, že na domácich herných zamestnávateľov nemá pandémia a prechod do home-officu žiadny výraznejší vplyv, čo nie je pri veľkom množstve odvetví kreatívneho priemyslu až také bežné. Podľa dotazníka neovplyvňuje pandemická situácia finančne 51% firiem a na ďalších 20% má dokonca pozitívny dopad.

Na našom území sa hernej tvorbe venuje profesionálne viac ako 60 spoločností, pričom najväčšou z nich aj naďalej zostáva bratislavské štúdio Pixel Federation. Medzi ďalšie veľké spoločnosti patria aj PowerPlay Studio, SuperScale, Inlogic Software alebo Blue Brain Games. Firmy v tomto odvetví sú sústredené najmä v Bratislavskom (50%) a Košickom kraji (25%).

SGDA ďalej uvádza, že domáci vývojári vydali v roku 2020 až 26 vlastných hier, co-developujú 147 projektov a celkovo sa aktívne vyvíja 256 vydaných a nevydaných hier. Domáca scéna sa primárne zameriava najmä na PC platformu, no výrazné zastúpenie majú aj hry vydávané na mobilné zariadenia. Väčšina štúdií si svoje hry vydáva sama bez pomoci zahraničných vydavateľov.

Spoločnosti aktuálne zamestnávajú 870 profesionálnych tvorcov, z ktorých 16,2% tvoria ženy a 9% zahraniční vývojári. Medzi najžiadanejšie a najťažšie obsaditeľné pracovné pozície v hernom priemysle na Slovensku patria programátori, herní dizajnéri, animátori a grafici.

O SGDA
Cieľom občianskeho združenia Slovak Game Developers Association (SGDA) je formovanie atraktívneho prostredia a zlepšovanie podmienok pre vývoj hier na Slovensku, podpora herných vývojárov a herných startupov, vzdelávanie a rozvoj talentov a osveta odbornej i laickej verejnosti v oblasti tvorby digitálnych hier.

Kontakty pre médiá
Maroš Brojo (Generálny manažér SGDA)
maros.brojo@sgda.sk
0904 979 440