Slovenský herný priemysel pocítil v roku 2022 po prvý krát mierny prepad. Jeho celkový obrat klesol z 80 miliónov EUR v roku 2021 na 77,1 miliónov. Aktuálne pôsobí v 66 herných spoločnostiach 1080 tvorcov, teda počet porovnateľný s predošlým rokom. 

Podľa štatistík občianskeho združenia Slovak Game Developers Association kľúčové ukazovatele ako obrat v slovenskom videohernom priemysle mierne klesajä, pričom rast počtu zamestnancov sa zastavil. Po pandemickom skokovom náraste je aktuálna stagnácia porovnateľná s trendom na globálnom hernom trhu.

V roku 2022 dosiahli tvorcovia hier na Slovensku obrat 77,1 miliónov EUR, 10% najväčších spoločností sa na celkovom obrate podieľalo čiastkou 65,3 miliónov EUR. Oproti predošlému roku 2021 sa podiel obratovo najvýkonnejších spoločnosti v pomere ku zvyšku zmenšil iba o približne 2%.  Podobným tempom teda naďalej narastajú aj obraty stredne veľkých a malých podnikateľov v tomto segmente.

Na našom území sa hernej tvorbe venuje profesionálne vyše 66 spoločností, pričom najväčšou z nich dlhodobo zostáva bratislavské štúdio Pixel Federation. Medzi ďalšie veľké spoločnosti patria aj bratislavské Superscale, PowerPlay Studio, QORPO alebo Nine Rocks Games, patriace pod jedného z najväčších svetových herných vydavateľov THQ Nordic. Najväčššími košickými spoločnosťami sú Inlogic Software a Games Farm. V Bratislave a okolí je sústredených až 65% všetkých firiem, v Košicich a okolitých oblastiach sídli  30% spoločností.

Štatistiky ďalej uvádzajú, že domáci vývojári vydali v roku 2022 až 49 vlastných hier. Formou spolupráce s iným subjektom ďalej vznikalo 168 ďalších projektov a celkovo sa aktívne pracuje na 282 pripravovaných hrách. Spoločnost sa primárne zameriavajú najmä na PC platformu (72,7%), no výrazné zastúpenie majú aj hry vydávané na mobilné zariadenia (31,8%). Väčšina štúdií si svoje hry vydáva sama bez pomoci zahraničných vydavateľov a financuje ich vývoj z vlastných zdrojov (65,2%) alebo formou verejného financovania (37,9%).

Spoločnosti aktuálne zamestnávajú 1080 profesionálnych tvorcov, z ktorých 19% tvoria ženy a 9% vývojári pochádzajúci zo zahraničia. Medzi najžiadanejšie a najťažšie obsaditeľné pracovné pozície vo videohernom priemysle na Slovensku patria programátori, herní dizajnéri, grafici a animátori.

O SGDA
Cieľom občianskeho združenia Slovak Game Developers Association (SGDA) je formovanie atraktívneho prostredia a zlepšovanie podmienok pre vývoj hier na Slovensku, podpora herných vývojárov a herných startupov, vzdelávanie a rozvoj talentov a osveta odbornej i laickej verejnosti v oblasti tvorby digitálnych hier. Viac informácií nájdete na stránkach: www.sgda.sk

Kontakt pre médiá
Maroš Brojo (Generálny manažér SGDA)
maros.brojo@sgda.sk