Slovenský herný priemysel vo svojom dlhoročnom raste nespomalil ani v roku 2021. Jeho celkový obrat narástol na 80 miliónov EUR, pričom zamestnával 1079 tvorcov hier v 70 spoločnostiach. Podľa štatistík Slovak Game Developers Association rastú tieto kľúčové ukazovatele dlhoročne podobným tempom, i keď po rekordných pandemických rokoch je očakávané jeho mierne spomalenie.

24. 8. 2021 Bratislava - Segment tvorby digitalnych hier a pridružených služieb na Slovensku kontinuálne rastie už niekoľko rokov, vyplýva z aktualizovaného prieskumu s názvom Slovenský herný priemysel v roku 2022, vydaného občianskym združením Slovak Game Developer Association (SGDA).

V roku 2021 dosiahli tvorcovia hier na Slovensku obrat 80 miliónov EUR, pričom najväčších 10% spoločností sa na celkovom obrate podieľa čiastkou 69,4 miliónov EUR. Oproti minulému roku sa podiel obratovo najvýkonnejších spoločnosti v pomere ku zvyšku takmer vôbec nezmenil. Podobným tempom teda narastajú aj obraty stredne veľkých a malých podnikateľov v tomto segmente.

Na našom území sa hernej tvorbe venuje profesionálne 70 spoločností, pričom najväčšou z nich dlhodobo zostáva bratislavské štúdio Pixel Federation. Medzi ďalšie veľké spoločnosti patria aj PowerPlay Studio, Inlogic Software z Košíc, poskytovateľ služieb SuperScale alebo štúdio Nine Rocks Games, patriace pod jedného z najväčších svetových herných vydavateľov THQ Nordic. Firmy v tomto odvetví sú sústredené najmä v Bratislave (64%) a Košiciach (30%).

SGDA ďalej uvádza, že domáci vývojári vydali v roku 2021 až 81 vlastných hier. Formou spolupráce s iným subjektom ďalej vzniklo 182 projektov a celkovo sa aktívne pracuje na 381 pripravovaných hrách. Domáca scéna sa primárne zameriava najmä na PC platformu (77%), no výrazné zastúpenie majú aj hry vydávané na mobilné zariadenia (34%). Väčšina štúdií si svoje hry vydáva sama bez pomoci zahraničných vydavateľov a financuje ich vývoj z vlastných zdrojov.

Spoločnosti aktuálne zamestnávajú 1079 profesionálnych tvorcov, z ktorých 16,4% tvoria ženy a 7% zahraniční vývojári. Medzi najžiadanejšie a najťažšie obsaditeľné pracovné pozície v hernom priemysle na Slovensku patria programátori, herní dizajnéri, a grafici.

 

O SGDA
Cieľom občianskeho združenia Slovak Game Developers Association (SGDA) je formovanie atraktívneho prostredia a zlepšovanie podmienok pre vývoj hier na Slovensku, podpora herných vývojárov a herných startupov, vzdelávanie a rozvoj talentov a osveta odbornej i laickej verejnosti v oblasti tvorby digitálnych hier. Viac informácií nájdete na stránkach: www.sgda.sk

Kontakty pre médiá
Maroš Brojo (Generálny manažér SGDA)
maros.brojo@sgda.sk
0904 979 440