catalog cover 2023

Slovak Game Developers Association vydáva aktualizovanú verziu katalógu slovenského herného priemyslu pre rok 2023, ktorá obsahuje podrobné štatistiky o ekonomike, demografii a ďalších rôznych kvantitatívnych ukazovateľoch slovenskej hernej vývojárskej scény. Súčasťou materiálu je aj komplexný zoznam aktívnych spoločností, externých dodávateľov, aktuálne vyvíjaných projektov, vzdelávacích iniciatív a podujatí súvisiacich s hrami.

Medzi profilmi firiem sú okrem nezávislých vývojárov a menších štúdií zastúpené aj najväčšie gamedev a outsourcingové spoločnosti na Slovensku, ako napríklad Pixel Federation, QORPO, PowerPlay Studio, Inlogic Software, Nine Rocks Games alebo Games Farm. Ďalšou dôležitou súčasťou katalógu je zoznam najväčších outsourcingových spoločností a poskytovateľov služieb, ako sú Superscale, Studio 727, Cassa Game Industry alebo Noise Artillery.