Výročná správa SGDA 2019 a plánované aktivity SGDA 2020

Slovak Game Developers Association každoročne bilancuje a hodnotí svoju činnosť vo výročnej správe. Tento rok zahŕňa správa všetky vybrané najdôležitejšie aktivity, ktoré sa realizovali v roku 2019. Súčasťou výročnej správy je aj načrtnutie ďalších nových činností, ktoré SGDA plánuje v roku 2020.