future devs cover

Dňa 3. a 4. mája 2024 sa v priestoroch Smolenického zámku uskutočnila vzdelávacia konferencia Future Devs, ktorá združila zriaďovateľov stredných a vysokých škôl, neformálnych vzdelávacích iniciatív, zástupcov MKSR a zamestnávateľov z oblasti herného priemyslu. Podujatie, organizované Slovak Game Developers Association, ponúklo bohatý program plný prednášok, diskusií a sieťovania s cieľom napomôcť skvalitneniu výuky herného vývoja na slovenských školách, vysokých školách a univerzitách.

Kompletný program podujatia si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným partnerom podujatia je spoločnosť Nine Rocks Games.

Zúčastnené inštitúcie:

 • UKF v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky
 • Žilinská univerzita, Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (MFF UK)
 • Fakulta masmédií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM)
 • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU)
 • Fakulta filmovej a televíznej tvorby Vysoké školy múzických umení Bratislava (FTF VŠMU)
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
 • Škola umeleckého priemyslu Trenčín
 • Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto
 • Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
 • Súkromná stredná priemyselná škola IT a AI "Skyro"
 • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach
 • OpenLab, o. z.
 • Hemisféra
 • Ministerstvo kultúry SR, Odbor kreativity a vzdelávania
 • Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
peciatka
Programátor