SGDA report 2021

Slovak Game Developers Association vydáva svoju výročnú správu, ktorá mapuje vybrané kľúčové aktivity asociácie pre rok 2021. PDF v podobe prezentácie, ktorá bola prezentovaná na členskej schôdzi SGDA (16. 12. 2021), bolo upravné pre účely zverejnenia širšej verejnosti.