SGDA - report 2020 vyrocna sprava (verejna)

Slovak Game Developers Association vydáva svoju výročnú správu, ktorá mapuje vybrané kľúčové aktivity asociácie pre rok 2020. PDF v podobe prezentácie, ktorá bola prezentovaná na členskej schôdzi SGDA (16. 12. 2020), bolo upravné pre účely zverejnenia širšej verejnosti.