Etický kódex Slovak Game Developers Association Stiahnite si pdf verziu: Stiahnuť   Interná smernica Slovak Game Developers Association č. 1/2018 zo dňa 27.11.2018 o etickom kódexe členov asociácie   Slovak Game Developers Association (ďalej v texte už len „asociácia“) je záujmové združenie fyzických a právnických osôb zastupujúce záujmy slovenských videoherných vývojárov a spriaznených inštitúcii pôsobiacich v Slovenskej…

Read More

Stanovy Slovak Game Developers Association Stiahnite si pdf verziu: Stiahnuť Čl. I. Úvodné ustanovenia Názov občianskeho združenia je „Slovak Game Developers Association“  (ďalej v texte už len „združenie“). Sídlom združenia je Staré Grunty 26A, 841 04 Bratislava-Karlova Ves. Združenie bolo založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov a je v zmysle § 18 zákona č. 40/1964…

Read More

Bezplatný vstup a možnosť vystavovať na GIC Poznan (17. – 20. október 2019) Ako partner podujatia Game Industry Conference v Poznani vám Slovak Game Developers Association ponúka možnosť získať bezplatný vstup a možnosť vystavovať na tomto podujatí. Deadline: 4.10.2019 Prihláška: Vyplniť formulár Balíček zahŕňa: 1x free industry pass 1-meter široký kiosk na vystavovanie prístup do…

Read More