Deadline na podanie

Spustenie a deadline výzvy
30. 1. 2023 - 27. 2. 2023

DEADLINE:
Elektronicky do 15:00 dňa 27. 2. 2023
+
Poštou do konca dňa 27. 2. 2023

Prípadne cez slovensko.sk s elektronickým podpisom do 27. 2. 2023 namiesto pošty

Referent výzvy

Róbert Špoták
robert.spotak@fpu.sk
02/593 24 255

Volať je možné v časoch:
PO – ŠT: 13:00 - 15:00
PI: 13:00 - 14:00

Odporúčame komunikovať
primárne mailom!

Adresa fondu

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
Bratislava 811 08

Submission formulár na vyplnenie žiadosti

Formulár nájdete na stánkach Fondu na podporu umenia na nasledovnej adrese:

Podprogramy 1.7 / 2023 - Digitálne hry

Podprogram Forma podpory Určenie výstupu
Rozsah dotácie Spolufinancovanie Povinné vydanie
1.7.1 štipendium beta final 1 - 12x priemerný plat 0% 2026
1.7.2 (A) dotácia vertical slice 3 000 - 60 000 EUR 5% -
1.7.2 (B) dotácia beta final 10 000 - 100 000 EUR 10% 2027

Dôležité a praktické informácie

Špecifikácia požiadaviek pre 1.7.1 a 1.7.2
- s. 277 - Špecifikácia požiadaviek pre 1.7.1 a 1.7.2
- vysvetlenie používaných pojmov
- tech. špecifikácia a pokyny k špecifickým prílohám
- Špecifikácia Game / Art / Tech dizajn dokumentov
- Prehľad predkladaných dokumentov
- Nežiadúce konanie

Príručka pre vecné vyúčtovanie projektu z roku 2022
Vecné vyúčtovanie

Zásady posytnutia finančných prostriedkov z roku 2022
Zasady poskytovania.pdf

Odporúčania pre podporené projekty
Odporúčania pre prijímateľa

FPU FAQ
Často kladené otázky žiadateľov

Ukážky dizajn dokumentov

Databáza žiadostí všetkých podprogramov FPU

Stránka s databázou
- cez databázu je možné vyhľadávať a prezerať si úspešné aj zamietnuté žiadosti zo všetkých ročníkov a fáz 1.6.3
- databáza obsahuje základné informácie aj stručné popisy všetkých žiadostí, dostupné k nahliadnutiu
- 1.6.3 žiadosti sa nachádzajú v príslušných rokoch v nasledovných číslach výziev: 2017 - č. 6, 2018 - č. 10, 2019 - č. 8, 2020 - č. 10

Logá FPU a ich použitie

Úspešný žiadateľ je povinný deklarovať podporu Fondu na podporu umenia a uvádzať vo svojom diele aj logá fondu.
Okrem loga odporúčame použiť aj formulku: "Supported via public funding by Slovak Arts Council"
- Logá FPU (SK verzie)
-
Logá FPU (ENG verzie)
- manuál pre vizuálnu identitu FPU
- príručka k propagácii