Deadline na podanie

SPUSTENIE VÝZVY
21. 2. 2022 - 21. 03. 2022

Elektronicky do 15:00 dňa 21. 3. 2022
+
Poštou do konca dňa 21. 3. 2022

Prípadne cez slovensko.sk namiesto pošty s elektronickým podpisom do 21. 3. 2022

Referent výzvy

Róbert Špoták
robert.spotak@fpu.sk
02/593 24 255

Volať je možné v časoch:
PO – ŠT: 13:00 - 15:00
PI: 13:00 - 14:00

Počas pandémie môže byť komunikácia obmedzená iba na mailový kontakt.

Adresa fondu

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
Bratislava 811 08

Podprogramy 1.7 / 2022 - Digitálne hry

Podprogram Forma podpory Určenie Rozsah dotácie Spolufinancovanie Povinné vydanie
1.7.1 štipendium beta final 1 - 12x priemerný plat 0% 2025
1.7.2 (A) dotácia vertical slice 3 000 - 60 000 EUR 5% -
1.7.2 (B) dotácia beta final 10 000 - 100 000 EUR 10% 2026

Dôležité a praktické informácie

Špecifikácia požiadaviek pre 1.7.1 a 1.7.2
str. 258: Špecifikácia požiadaviek.pdf
- vysvetlenie používaných pojmov
- tech. špecifikácia a pokyny k špecifickým prílohám
- Špecifikácia Game / Art / Tech dizajn dokumentov
- Prehľad predkladaných dokumentov
- Nežiadúce konanie

Odporúčania pre podanie žiadosti
Detailné informácie o odporúčaniach

Kritériá hodnotenia žiadostí
Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí oposkytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia
- s. 8 - Podprogram 1.6.3 (platí aj pre 1.7)

Príručka pre vecné vyúčtovanie projektu z roku 2021
Vecne vyuctovanie.pdf

Zásady posytnutia finančných prostriedkov z roku 2021
Zasady poskytovania.pdf

Odporúčania pre podporené projekty
Odporúčania pre prijímateľa

FPU FAQ
Často kladené otázky žiadateľov

Ukážky dizajn dokumentov

Databáza žiadostí všetkých podprogramov FPU

Stránka s databázou
- cez databázu je možné vyhľadávať a prezerať si úspešné aj zamietnuté žiadosti zo všetkých ročníkov a fáz 1.6.3
- databáza obsahuje základné informácie aj stručné popisy všetkých žiadostí, dostupné k nahliadnutiu
- 1.6.3 žiadosti sa nachádzajú v príslušných rokoch v nasledovných číslach výziev: 2017 - č. 6, 2018 - č. 10, 2019 - č. 8, 2020 - č. 10

Logá FPU a ich použitie

Úspešný žiadateľ je povinný deklarovať podporu Fondu na podporu umenia a uvádzať vo svojom diele aj logá fondu.
Okrem loga odporúčame použiť aj formulku: "Supported via public funding by Slovak Arts Council"
- Logá FPU (SK verzie)
-
Logá FPU (ENG verzie)
- manuál pre vizuálnu identitu FPU
- príručka k propagácii