Adresa fondu

Deadline na podanie

Referent výzvy

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
Bratislava 811 08

VÝZVA 2021 JE UKONČENÁ
DEADLINE: 19. 4. 2021

Elektronicky do 15:00 dňa 19. 4. 2021
Poštou do konca dňa 19. 4. 2021

Róbert Špoták
robert.spotak@fpu.sk
02/593 24 255

Volať je možné v časoch:
PO – ŠT: 13:00 - 15:00
PI: 13:00 - 14:00

Počas pandémie môže byť komunikácia obmedzená iba na mailový kontakt.

Dôležité a praktické informácie

Špecifikácia požiadaviek pre 1.6.3
STRANA 231: Špecifikácia požiadaviek.pdf
- vysvetlenie používaných pojmov
- tech. špecifikácia a pokyny k špecifickým prílohám
- Špecifikácia Game / Art / Tech dizajn dokumentov
- Prehľad predkladaných dokumentov
- Nežiadúce konanie

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021
Štruktúra podpornej činnosti 2021.pdf
- s. 81 - Tvorba multimediálneho diela (1.6.3)
- s. 212 -  Oprávnené a neoprávnené výdavky
- s. 217 -  Typológia výstupov projektu (bod 13 na str. 224)

 

Príručka pre vecné vyúčtovanie projektu z roku 2020
Vecne vyuctovanie.pdf

Zásady posytnutia finančných prostriedkov
Zasady poskytovania.pdf

Odporúčania pre podporené projekty
Odporúčania pre prijímateľa

FPU FAQ
Často kladené otázky žiadateľov

Ukážky dizajn dokumentov

Databáza žiadostí všetkých podprogramov FPU

- Stránka s databázou
- cez databázu je možné vyhľadávať a prezerať si úspešné aj zamietnuté žiadosti zo všetkých ročníkov a fáz 1.3.6
- databáza obsahuje základné informácie aj stručné popisy všetkých žiadostí, dostupné k nahliadnutiu
- 1.6.3 žiadosti sa nachádzajú v príslušných rokoch v nasledovných číslach výziev: 2017 - č. 6, 2018 - č. 10,2018 - č. 8, 2020 - č. 10

Logá FPU a ich použitie

Úspešný žiadateľ je povinný deklarovať podporu Fondu na podporu umenia a uvádzať vo svojom diele aj logá fondu.
Okrem loga odporúčame použiť aj formulku: "Supported by Slovak Arts Council"
- Logá FPU (SK verzie)
-
Logá FPU (ENG verzie)
- manuál pre vizuálnu identitu FPU
- príručka k propagácii